ประมวลภาพงานเลี้ยง เพื่อน 1531
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร
ภาพโดย...ช่างภาพ จปร.26
ภาพโดย...ช่างภาพ จปร.26
ภาพโดย...ช่างภาพ สโมสร ยบ.ทหาร
ภาพโดย...ช่างภาพ สโมสร ยบ.ทหาร
ภาพโดย...น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม
ภาพโดย...น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม
จุดถ่ายภาพโดย...น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม
จุดถ่ายภาพโดย...น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม