ประมวลภาพงานเลี้ยง เพื่อน 1531
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร
DSC_7562.JPG
DSC_7566.JPG
DSC_7578.JPG
DSC_7583.JPG
DSC_7588.JPG
DSC_7589.JPG
DSC_7595.JPG
DSC_7601.JPG
DSC_7608.JPG
DSC_7653.JPG
DSC_7677.JPG
DSC_7715.JPG
DSC_7722.JPG
DSC_7729.JPG
DSC_7737-2.JPG
DSC_7737.JPG
DSC_7743.JPG
DSC_7752.JPG
DSC_7760.JPG
DSC_7764.JPG
DSC_7766.JPG
DSC_7769.JPG
DSC_7794.JPG
DSC_7807.JPG