ประมวลภาพงานเลี้ยงอำลาชีวิตรับราชการ "เพื่อน 1531" ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร แยกวงศ์สว่าง
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
พิธีการ
พิธีการ
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
จุดถ่ายภาพ
จุดถ่ายภาพ