ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงความยินดี "เพื่อน 1531"
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ สโมสร ยบ.ทหาร
ภาพโดย ช่างภาพ จปร.26
ภาพโดย ช่างภาพ จปร.26
ภาพโดย ช่างภาพ ยบ.ทหาร
ภาพโดย ช่างภาพ ยบ.ทหาร
ภาพโดย น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม
ภาพโดย น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม