ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561  ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Takepion2_001.jpg
Takepion2_002.jpg
Takepion2_003.jpg
Takepion2_004.jpg
Takepion2_005.jpg
Takepion2_006.jpg
Takepion2_007.jpg
Takepion2_008.jpg
Takepion2_009.jpg
Takepion2_010.jpg
Takepion2_011.jpg
Takepion2_012.jpg
Takepion2_013.JPG