ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561  ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Karaokae_001.JPG
Karaokae_002.JPG
Karaokae_003.JPG
Karaokae_004.JPG
Karaokae_005.JPG
Karaokae_006.JPG
Karaokae_007.JPG
Karaokae_008.JPG
Karaokae_009.JPG
Karaokae_010.JPG
Karaokae_011.JPG
Karaokae_012.JPG
Karaokae_013.JPG
Karaokae_014.JPG
Karaokae_015.JPG
Karaokae_016.JPG
Karaokae_017.JPG
Karaokae_018.JPG
Karaokae_019.JPG
Karaokae_020.JPG
Karaokae_021.JPG
Karaokae_022.JPG
Karaokae_023.JPG
Karaokae_024.JPG